De vermaarde botanische tuin te Buitenzorg direct na de Japanse bezetting 1942-1945